tell2 026-34432181 

026-34421226
گروه خبري : عمومي
تاريخ انتشار : -
كد :20143

ساخت و اجرای انواع سوله با ساندویچ پانل

ساخت و اجرای انواع سوله با ساندویچ پانل

ساخت و اجرای انواع سوله با ساندویچ پانل ساخت سوله شیبدار ساخت سوله صنعتی ساخت سوله انبار ساخت سوله کارخانه ساخت کانکس نگهبانی و شهری 09121780754 02634432181

ساخت و اجرای انواع سوله با ساندویچ پانل

ساندویچ پانل سوله

اجرای انواع سوله توسط ساندویچ پانل

ساخت و اجرای انواع سوله با ساندویچ پانل – 09121780754

ساخت سوله به صورت پیچ و مهره ای توسط مهندسین مجرب و متخصص

با توجه به مراحل اولیه طراحی ، ساخت سازه سوله انجام می گیرد. سوله نوعی اسکلت فلزی است که سقف آن گاهی شیبدار است. محاسبات فنی خاصی برای طراحی آن مورد نیاز است. دهانه این سوله ها شیبدار هستند و دهانه های بزرگتری دارند. از این جهت با دیگر سازه ها متفاوتند. کاربردهای سازه سوله ها را می توان در انبار ها، ساختمان ها ،تعمیر گاه ها، مکان های تولیدی ، سالن های ورزشی و انواع سردخانه ها و .... دید.

 

پوشش دیوار و سقف سوله

جهت پوشاندن دیوارها و سقف سوله ها از انواع ساندویج پانل استفاده می شود. ساندویج پانل دیواری – ساندویج پانل سقفی – ساندویج پانل سردخانه ای – از انواع ساندویج پانل های ماموت هستند که می توان از آنها برای پوشش دیواره ها و سقف های سوله ها که ممکن است به صورت شیبدار یا قوسی هستند

قیمت ساندویج پانل دیواری ماموت

ضخامت ساندویچ پانل جنس ورق رو/ ضخامت mm/ طرح جنس ورق زیر/ ضخامت mm/ طرح کد

4 cm گالوانیزه/0.5/ شیاردار گالوانیزه/0.5/ صاف PAWAG05G05DN14

4 cm آلوزینگ/0.5/ شیاردار آلوزینگ / 0.5/ صاف PAWAZ05Z05DN14

5 cm گالوانیزه/0.5/ شیاردار گالوانیزه/0.5/ صاف PAWBG05G05DN14

5 cm الوزینک/0.5/ شیاردار الوزینک/0.5/ صاف PAWBZ05Z05DN14

6 cm گالوانیزه/0.5/ شیاردار گالوانیزه/0.5/ صاف PAWCG05G05DN14

6 cm الوزینگ/0.5/ شیاردار الوزینگ/0.5/ صاف PAWCZ05Z05DN14

8 cm آلوزینک/0.5/ شیاردار الوزینک/0.5/ صاف PAWEZ05Z05DN14

10 cm گالوانیزه/0.5/ شیاردار گالوانیزه/0.5/ صاف PAWGG05G05DN14

10 cm آلوزینک/0.5/ شیاردار آلوزینگ/0.5/ صاف PAWGZ05Z05DN14

12.5 cm گالوانیزه/0.5/ شیاردار گالوانیزه/0.5/ صاف PAWAG05G05DN14

12.5 cm آلوزینگ/0.5/ شیاردار الوزینگ/0.5/ صاف PAWAZ05Z05DN14

15 cm گالوانیزه/0.5/ شیاردار گالوانیزه/0.5/ صاف PAWAG05G05DN14

5 cm پیچ مخفی گالوانیزه/0.5/ شیاردار گالوانیزه/0.5/ صاف PAPBG05G05DN12

5 cm پیچ مخفی آلوزینگ/0.5/ شیاردار آلوزینک/0.5/ صاف PAPBZ05Z05DN12

4 cm گالوانیزه/0.5/ شیاردار گالوانیزه/0.5/ صاف PAWAG05G05DD14

4 cm آلوزینگ/0.5/ شیاردار آلوزینک/0.5/ صاف PAWAZ05G05DD14

5 cm گالوانیزه/0.5/ شیاردار گالوانیزه/0.5/ صاف PAWBG05G05DD14

5 cm آلوزینک/0.5/ شیاردار آلوزینگ/0.5/صاف PAWBZ05Z05DD14

6 cm گالوانیزه/0.5/ شیاردار گالوانیزه/0.5/ صاف PAWCG05G05DN14

6 cm الوزینگ/0.5/ شیاردار الوزینک/0.5/ صاف PAWCZ05Z05DD14

8 cm گالوانیزه/0.5/ شیاردار گالوانیزه/0.5/ صاف PAWEG05G05DD14

8 cm آلوزینک/0.5/ شیاردار آلوزینک/0.5/ صاف PAWEZ05Z05DD14

10 cm گالوانیزه/0.5/ شیاردار گالوانیزه/0.5/ صاف PAWGG05G05DD1

ساخت و اجرای انواع سوله با ساندویچ پانل-ساندویچ پانل دیواری- ساندویچ پنل دیواری- ساندویج پانل دیواری-ساندویج پنل دیواری- پانل ساندویچ دیواری – پنل ساندویچی دیواری – پانل ساندویج دیواری – پنل ساندویجی دیواری – ساندویچپانل دیواری- ساندویچپانل دیواری ماموت - ساندویچ پانل دیواری ماموت- ساندویچ پنل دیواری ماموت- ساندویج پانل دیواری ماموت-ساندویج پنل دیواری ماموت- پانل ساندویچ دیواری ماموت – پنل ساندویچی دیواری ماموت –پانل ساندویج دیواری ماموت –پنل ساندویجی دیواری ماموت – ماموت ساندویچ پانل دیواری- ماموت پانل ساندویج دیواری – ماموت پنل ساندویجی دیواری – ماموت ساندویچ پانل دیواری- ماموت ساندویچ پنل دیواری-ماموت ساندویج پانل دیواری-ماموت ساندویج پنل دیواری- ماموت پانل ساندویچ دیواری–ماموت پنل ساندویچی دیواری– ماموت پانل ساندویج دیواری –ماموت پنل ساندویجی دیواری – ماموت ساندویچپانل دیواری